Zajištujeme poradenství a konzultační činnost v těchto oblastech:
  • bezpečnost práce
  • požární ochrana
  • přeprava nebezpečných věcí po silnici
  • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
  • nakládání s odpady
  • prevence závažných havárií
Nyní pro Vás připravujeme zcela nové stránky. Zatím nás kontaktujte na
info@chrobok.cz
GSM: 608 833 855